Architekt/Deveops Inżynier

Oferta ważna do: 2018-12-31 Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska

1.     Wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie rozwoju rozwiązań automatyzujących infrastrukturę IT,

2.     Planowanie i nadzór nad architekturą rozwiązań do automatyzacji operacji IT,

3.     Nadzór nad integracją narzędzi wykorzystywanych w automatyzacji operacji IT,

4.     Opracowanie standardów kodu i narzędzi do automatyzacji dla Pionu Technologii,

5.     Współpracę ze wszystkimi Biurami Pionu Technologii w celu utrzymania aktualności standardów i ich dopasowania do aktualnych potrzeb,

6.     Nadzór nad realizacją standardów przez zespoły merytoryczne wytwarzające oprogramowanie lub narzędzia automatyzujące operacje IT,

7.     Tworzenie skryptów automatyzacji dostarczania infrastruktury,

8.     Tworzenie skryptów automatyzujących operacje IT,

9.     Testowanie skryptów, analiza i naprawa błędów,

10.  Tworzenie i aktualizacja dokumentacji rozwiązania. 

Wymagania

1.     Minimum 4 lata doświadczenia w obszarze architektury/inżynierii oprogramowania

2.     Wykształcenia wyższego (magisterskiego) na kierunku informatyka, matematyka lub telekomunikacja

3.     Doświadczenia w tworzeniu skryptów automatyzujących prace w obszarze infrastruktury IT (IaaC),

4.     Praktyczna znajomości narzędzia Ansible,

5.     Doświadczenie tworzeniu oprogramowania w językach: Python, YAML, JSON, bash, lub inne,

6.     Znajomość narzędzi klasy CI/CD np.: Jenkins, Bamboo, Chef, Puppet,

7.     Doświadczenie w pracy z repozytorium kodu (GIT) - BitBucket lub podobnymi,

8.     Znajomość technologii oraz narzędzi kontenerowych Kubernetes, Docker,

9.     Znajomość systemów operacyjnych RHEL/OEL,

 

Dodatkowe atuty:

Znajomość platformy wirtualizacji VMware vSphere w obszarze vCenter (v6.5) z uwzględnieniem API,

Doświadczenie w pracy z produktami Atlassian: Jira, Confluence

Znajomość technologii: Oracle, PostgreSQL, Pivotal tc Server / tomcat,

Wyśli dokumenty aplikacyjne na adres rekrutacja@hrbank.com.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank Maria Rogalska z siedzibą w Warszawie, przy ul Kirasjerów 4A/8, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż: 1/ HRBank Maria Rogalska będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych