Analityk Integracji

Oferta ważna do: 2018-11-30 Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska

·         Wsparcie merytoryczne w tworzeniu specyfikacji wymagań dla magistrali serwisowej i danych. 

·         Tworzenie projektów rozwiązań integracyjnych w obszarach integracji usługowej (SOA) i integracji danych (ETL) 

·         Analiza wpływu projektowanych rozwiązań na portfel przepływów integracyjnych 

·         Nadzór merytoryczny nad implementacją rozwiązań integracyjnych 

·         Propagowanie koncepcji SOA i ETL w jednostkach biznesowych i technicznych – szkolenia, coaching, artykuły, prezentacje, etc.  inne prace związane z tworzeniem warstwy integracyjnej. 

Wprowadzanie usprawnień do procesu wytwórczego w integracji 

 

 

Wymagania

·         Doświadczenia w pracach z zakresu analizy systemowej 

·         Praktycznej znajomości notacji UML i narzędzia Enterprise Architect 

·         Znajomości technologii Web Services (SOAP i REST), XML i powiązanych standardów: XML Schema, XPath, etc. 

·         Wysokiego poziomu technik komunikacji i relacji interpersonalnych 

·         Dobrej znajomości języka angielskiego 

·         Mile widziane doświadczenie i umiejętności: 

·         Znajomość zagadnień związanych z rozwiązaniami klasy: ESB, MOM, EAI, EDI, ETL. 

·         Znajomość zagadnień związanych z architekturą SOA oraz SOA governance. 

·         Doświadczenie w pracy z serwerami aplikacyjnymi Weblogic, platformą Oracle SOA Suite oraz IBM DataStage. 

·         Znajomość notacji BPMN, języka BPEL, doświadczenie w projektach z zakresu automatyzacji procesów biznesowych. 

·         znajomość zagadnień z obszaru ubezpieczeń

 

 

Wyśli dokumenty aplikacyjne na adres rekrutacja@hrbank.com.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank Maria Rogalska z siedzibą w Warszawie, przy ul Kirasjerów 4A/8, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż: 1/ HRBank Maria Rogalska będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych