Java Developer

Praca w międzynarodowej firmie z branży ubezpieczeń. Głównymi obowiązkami w zespole będzie tworzenie nowych oraz rozbudowa o nowe funkcjonalności istniejących aplikacji i dedykowanych systemów obsługujących technologię. Nadzorowanie dostarczania rozwiązań technicznych spełniających wymagania biznesowe i projektowe.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (informatyka, elektronika/telekomunikacja lub pokrewne)
 • Minimum 3-leta doświadczenia developerskiego
 • Doświadczenie w projektowaniu rozwiązań IT,
 • Dobra znajomość standardów WS (SOAP, WSDL, XSD, WS-Security, REST)
 • Dobra znajomość języka programowania Java (w tym JDK 8-11+) z wykorzystaniem Spring, Spring-boot, Hibernate, Apache CXF
 • Doświadczenie w pracy z rozproszoną architekturą i aplikacjami wielowątkowymi
 • Doświadczenie z integracją aplikacji z relacyjnymi bazami danych (w szczególności Oracle, wywoływanie procedur składowanych)
 • Doświadczenie z integracją aplikacji z kolejkami (JMS)
 • Znajomość wzorców projektowych oraz reguł SOLID
 • Zaangażowanie i proaktywność
 • Komunikatywność i otwartość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy w metodologiach agile (SCRUM)
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego (komunikacja w jęz. angielskim ustna i pisemna), poziom B2/C1

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • Doświadczenie w pracy z chmurą (Kubernetes, Docker)
 • Znajomość narzędzi: Jenkins, Sonar
 • Doświadczenie w projektach z obszaru ubezpieczeń
 • Umiejętność projektowania (UML) oraz znajomość narzędzi CASE (SPARX Enterprise Architect)

KLIENT OFERUJE

 • Stabilne zatrudnienie w ramach kontraktu B2B
 • Pracę z ekspertami, możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę zdalną

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 21949

Zanim zaaplikujesz zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez HR Bank sp. z o.o. Administratora Twoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 1, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że HR Bank sp. z o.o. będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych.

React Developer

Praca przy tworzeniu nowego systemu prowizyjnego dla Klienta z branży finansowej, z którego będzie korzystało kilkanaście tysięcy użytkowników.

 • Developement nowych funkcjonalności w systemie oraz wsparcie po wdrożeniu
 • Aktywny udział w projektowaniu aplikacji
 • Analiza i doszczegółowienie wymagań
 • Nowy stack technologiczny (React 17, TS), duża autonomia technologiczna i wpływ na produkt
 • Praca w zorganizowanym środowisku: Code Review, Testy, CI/CD, DDD, TDD

Stack technologiczny projektu:

 • frontend: ReactJS, TypeScript
 • Java 11, lub najnowsza stabilna wersja
 • Spring, SpringBoot,
 • Netflix OSS
 • AWS, uS
 • Activity BPMN
 • mybatis, Liquibase, Maven
 • dużo integracji opartej na WS i REST
 • ActiveMQ, Kafka
 • mikroserwisy
 • bazy danych Oracle, Amazon RDS

WYMAGANIA

 • Minimum 3 lata doświadczenia komercyjnego / 5+ Senior
 • Doświadczenie w projektowaniu aplikacji webowych
 • Znajomość JavaScript (ES2015+), zasad programowania obiektowego i funkcyjnego
 • Wiedza z React, TypeScript
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania

KLIENT OFERUJE

 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Długoterminową współpracę w oparciu o kontrakt B2B
 • PRACĘ w 100 % ZDALNĄ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 21949

Zanim zaaplikujesz zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez HR Bank sp. z o.o. Administratora Twoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 1, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że HR Bank sp. z o.o. będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych.

TIBCO Developer

Międzynarodowa Firma z branży ubezpieczeń.

 • Budowa i rozwój usług integracyjnych
 • Dbanie o spójność rozwiązań integracyjnych w firmie ubezpieczeniowej
 • Projektowanie rozwiązań integracyjnych wdrażanych zgodnie z wymaganiami biznesowymi i standardami technologicznymi firmy

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Doświadczenie w tworzeniu rozwiązań integracyjnych
 • Dobra znajomość platformy SOA (WSO2) lub platformy TIBCO
 • Praktyczna znajomość usług sieciowych (SOAP) i związanych z nimi technologii (XML, WSDL, XSD, WS-Security, REST)
 • Bardzo dobre umiejętności programowania w JAVA (Spring, Hibernate, Apache CXF)
 • Doświadczenie w pracy z rozproszoną architekturą i aplikacjami wielowątkowymi
 • Dobra znajomość relacyjnych baz danych (Oracle, MSSQL)
 • Umiejętność projektowania (UML) oraz znajomość narzędzi CASE (SPARX Enterprise Architect)
 • Doświadczenie w projektach z obszaru ubezpieczeń będzie dodatkowym atutem
 • Zaangażowanie i chęć ciągłego rozwoju
 • Samodzielność i komunikatywność
 • Umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole
 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacja techniczną

KLIENT OFERUJE

 • Stabilne, długotrwałe zatrudnienie w oparciu o kontrakt B2B
 • pracę zdalną

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 21949

Zanim zaaplikujesz zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez HR Bank sp. z o.o. Administratora Twoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 1, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że HR Bank sp. z o.o. będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych.

ETL Developer

Firma świadcząca usługi technologiczne, dostarczająca innowacyjne rozwiązania min. z zakresu Data Management, Big Data firmom z listy Fortune 500.

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Budowanie zapytań w celu pozyskania danych od klienta ze wskazanych tabel. Dane mają być przekazane w taki sposób, aby pasowały do template, który te dane dalej przetwarza.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia i utrzymania kodu SQL
 • Doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań ETL
 • Znajomość bazy danych PostgreSQL
 • Wiedza na temat formatu JSON
 • Znajomość narzędzi wykorzystywanych do budowy procesów CI/CD (Git, Jenkins)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziana:

 • Znajomość Informatica PowerCenter
 • Znajomość Informatica Intelligent Cloud Services (IICS)

KLIENT OFERUJE

 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Długoterminową współpracę w oparciu o kontrakt B2B
 • PRACĘ w 100 % ZDALNĄ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 21949

Zanim zaaplikujesz zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez HR Bank sp. z o.o. Administratora Twoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 1, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że HR Bank sp. z o.o. będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych.

DevOps Engineer

Firma świadcząca usługi technologiczne i dostarczająca innowacyjne rozwiązania min. z zakresu Data Management, Big Data firmom z listy Fortune 500.

Jako DevOps Engineer dołączysz do zespołu programistów, którego zadaniem będzie rozwój dla globalnych klientów dedykowanej platformy opartej na chmurze zbudowanej w architekturze mikroserwisowej i obsługującej kilkadziesiąt krajów na całym świecie.

 • Rozwijanie niestandardowej platformy integracyjnej. Platforma integruje dane MDM z innymi systemami klienckimi (środowisko AWS). Wykorzystywany stack technologiczny: EC2, S3, EBS, EKS, Linux, Ansible, Kubernetes, Docker, Prometheus, Grafana;
 • Wsparcie zespołu programistów w zakresie konfiguracji i implementacji komponentów;
 • Automatyzacja procesów za pomocą Ansible i Docker;
 • Wsparcie projektów, współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami programistycznymi, utrzymanie środowiska, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, prowadzenie i walidacja procesów wymiany danych.

WYMAGANIA

 • Ponad 2-letnie doświadczenie w pracy w DevOps;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – współpraca w międzynarodowym środowisku;
 • Doświadczenie z platformami do orkiestracji kontenerów (Kubernetes+Docker),
 • Doświadczenie z narzędziami do zarządzania konfiguracją oraz administracją systemami Linux – konfiguracja i monitorowanie usług;
 • Dodatkowym atutem jest znajomość: Mongo Db, Apache Kafka, Kong API Gateway

KLIENT OFERUJE

 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Długoterminową współpracę w oparciu o kontrakt B2B
 • PRACĘ w 100 % ZDALNĄ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 21949

Zanim zaaplikujesz zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez HR Bank sp. z o.o. Administratora Twoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 1, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że HR Bank sp. z o.o. będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych.

FullStack Developer/ .NET+Angular

Firma świadcząca usługi technologiczne i dostarczająca innowacyjne rozwiązania min. z zakresu Data Management, Big Data firmom z listy Fortune 500.

 • Tworzenie wysokiej jakości, testowalnego kodu;
 • Analizowanie i zarządzanie istniejącymi rozwiązaniami IT;
 • Współpraca z Analitykami i Projektantami w zakresie analizy wymagań klientów oraz specyfikacji oferowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej.
 • Stos technologiczny: .NET/Java, .NET Core, Angular 2+, Docker, Kubernetes, AWS, Jenkins, bazy danych SQL, PostgreSQL, CSS i inne technologie open source.

WYMAGANIA

 • 3+ lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • .NET Core i Angular 2+
 • Umiejętność pracy zespołowej w metodyce SCRUM
 • Dobra znajomość języka angielskiego – praca w międzynarodowym zespole;
 • Analityczne podejście do rozwiązywania problemów;
 • Doświadczenie w pracy z klientami zagranicznymi;
 • Znajomość wzorców projektowych;
 • Chęć uczenia się nowych narzędzi i technologii;
 • Niezależność, zaangażowanie i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

KLIENT OFERUJE

 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Długoterminową współpracę w oparciu o kontrakt B2B
 • PRACĘ w 100 % ZDALNĄ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 21949

Zanim zaaplikujesz zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez HR Bank sp. z o.o. Administratora Twoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 1, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że HR Bank sp. z o.o. będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych.

Program poleceń

Program poleceń pracowniczych HR BANK to dobry system rekomendacji łączący sprawnie firmy i kandydatów. Zapoznaj się...

Polityka prywatności

Dane osobowe są zawsze przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Przeczytaj więcej o naszej polityce prywatności