Konsultant Programista Java – CZĘŚĆ ETATU

Praca dla jednej z największych Firm z branży ubezpieczeniowej w Polsce.

Konsultant do wparcia utrzymania systemu Klienta w okresie 01.03.2023-31.12.2023 (80 MD) w wymiarze średnio 8 MD /miesiąc.

 • Wsparcie w diagnozie incydentów i problemów SD dla serwisów Dingo rozwijanych przez zespół Blue Piranhas Hunters.
 • Naprawa ww. błędów, naprawa danych w bazie.

WYMAGANIA

 • Znajomości języków programowania Java 11
 • Znajomości frameworku spring, spring boot, spring cloud
 • Znajomość narzędzi git, maven
 • Znajomość docker, kubernetes (w zakresie pracy programisty)
 • Umiejętności pracy w zespole, samodzielności, szybkiego uczenia się

KLIENT OFERUJE

 • Zatrudnienie w ramach kontraktu B2B
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku ubezpieczeń
 • Możliwość udziału w projektach ogólnofirmowych
 • Długoterminową współpracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę Multisport
 • Pracę 100% zdalną na część etatu

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 21949

Zanim zaaplikujesz zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez HR Bank sp. z o.o. Administratora Twoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 1, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że HR Bank sp. z o.o. będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych.

Konsultant do wdrożenia usług Power Platform

Praca dla jednej z największych Firm z branży ubezpieczeniowej w Polsce.

Krótkoterminowy projekt do indywidualnej wyceny/ 20MD – start ASAP

 • Analiza konfiguracji Tenanta Klienta oraz On-prem pod kontem wdrożenia usług Power Platform.
 • Analiza obecnego stanu środowiska Power Platform (analiza konfiguracji administratorskiej Power Apps np. konektory, już istniejące środowiska, uprawnienia do środowisk, użycie Dataverse; analiza ustawień Power Automate/Flow; analiza konfiguracji środowiska Power BI; ocena zasobów licencyjnych; analiza reguł dostępu warunkowego).
 • Przygotowanie projektu konfiguracji Power Platform (projekt konfiguracji w portalu Power Apps oraz docelowych środowisk, uprawnienia administratorskie oraz uprawnienia do środowisk, użycie Dataverse, użycie Power Automate; projekt konfiguracji Power BI ze szczególnym naciskiem na kwestie bezpieczeństwa danych; projekt zapotrzebowania licencyjnego oraz docelowych grup i reguł dostępu warunkowego).
 • Wdrożenie w.w. projektu przy pomocy administratorów.

WYMAGANIA

 • administrowanie środowiskami Power Apps i konektorami,
 • administrowanie Power BI,
 • użycie Power Automate w organizacji, użycie Dataverse
 • podstawy tworzenia Power Canvas Apps,
 • podstawy tworzenia Power Model-Driven Apps,
 • podstawy tworzenia raportów Power BI ze szczególnym naciskiem na różnice w użyciu Power BI Desktop i Power Service oraz różnicami między raportami a Dashboardami,
 • współdzielenia raportów BI ze szczególnym naciskiem na ochrone danych, modele licencjonowania i ich optymalne użycie,
 • integracja rozwiązań Power Platform w MS Teams,
 • użycie Power Portali vs Communication Site na SharePoint Online, podstawy Power Virtual Agents

KLIENT OFERUJE

 • Zatrudnienie w ramach kontraktu B2B
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku ubezpieczeń
 • Możliwość udziału w projektach ogólnofirmowych
 • Długoterminową współpracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę Multisport
 • Pracę zdalną

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 21949

Zanim zaaplikujesz zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez HR Bank sp. z o.o. Administratora Twoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 1, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że HR Bank sp. z o.o. będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych.

Konsultant Azure

Firma z branży ubezpieczeń. Projekt, w ramach którego realizowane są prace dotyczące przygotowania Organizacji na wykorzystanie rozwiązań publicznej chmury obliczeniowej.

 1. Wsparcie w utworzeniu w macierzowej strukturze zespołu Kompetencji Chmurowych CCoE (ang. Cloud Center of Excelence) oraz zbudowanie kompetencji technicznych i formalnych
 2. Wypracowanie ról, obowiązków i umiejętności osób,  jakie kompetencje są wymagane do korzystania ze środowiska chmurowego w organizacji, które należy powołać, wzmocnić.
 3. Wytworzenie mierników dojrzałości operacyjnej CCoE. / Opracowanie macierzy dojrzałości chmurowej Organizacji.
 4. Przygotowanie kierunku działań z chmurą – definicja celu strategicznego.  Rekomendacja dla organizacji wykorzystania usług chmurowych.
 5. Mapowanie ról i procesów na usługi w chmurze – macierz odpowiedzialności z przypisanymi rolami do usług i propozycją zespołu wsparcia
  • Wsparcie w zbudowaniu wzorców architektonicznych i pryncypiów użycia chmury.
  • Opracowanie standardów architektonicznych.
 6. Opracowanie głównych pryncypiów użycia chmury przy wdrożeniach nowych systemów.
 7. Wsparcie w opracowaniu standardów technologii i ich wykorzystania w chmurze
 8. Wskazanie dobrych praktyk rozliczania usług chmurowych wraz z sposobem ich wdrożenia w Organizacji – monitorowanie, SLA, koszty, użycie
  • Opracowanie mierników rozliczenia kosztów.
  • Opracowanie mierników SLA i użycia usług chmurowych.
 9. Weryfikacja poprawności wdrożenia LandingZone w Organizacji i porównanie z dobrymi praktykami dla podmiotów z sektora finansowego, nadzorowanego przez KNF.

WYMAGANIA

 1. Posiadanie kompetencji z następujących obszarów związanych z  chmurą Azure dla IaaS, PaaS i SaaS (potwierdzenie w postaci certyfikatów będzie atutem):
  • Analiza architektoniczna
  • Azure Stack
  • Backup i Disaster Recovery
  • Cloud Database
  • Cloud Migration
  • Containers
  • Hybrid Storage
  • Identity i Access Management
  • Information Protection i Governance
  • Microservice Applications
  • Architektura LAN
  • Threat Protection
  • Landing zone
 2. Potwierdzone przykładami doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań chmurowych w organizacjach z rynku finansowego w Polsce.

KLIENT OFERUJE

 • Zatrudnienie w ramach kontraktu B2B
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku ubezpieczeń
 • Możliwość udziału w projektach ogólnofirmowych
 • Długoterminową współpracę
 • Pakiet benefitów
 • Pracę zdalną/ hybrydową
 • Możliwość pracy na 1/2 FTE

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 21949

Zanim zaaplikujesz zapoznaj się z Klauzulą informacyjną Przesłanie CV oznacza zgodę na przetwarzanie przez HR Bank sp. z o.o. Administratora Twoich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez HR Bank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 1, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, że HR Bank sp. z o.o. będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych.

Program poleceń

Program poleceń pracowniczych HR BANK to dobry system rekomendacji łączący sprawnie firmy i kandydatów. Zapoznaj się...

Polityka prywatności

Dane osobowe są zawsze przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Przeczytaj więcej o naszej polityce prywatności

pl_PLPolski