Architekt Systemowy

Numer referencyjny: AS/11/23

Miejsce pracy: Warszawa

Opublikowano 8 miesięcy temu

Opis stanowiska

Zakres realizowanych prac:

 • Wsparcie w wypracowaniu w początkowej fazie projektu kształtu realizacji danej potrzebny biznesowej
 • Wsparcie w wytwarzaniu projektu rozwiązania i infrastruktury
 • Opracowywanie założeń projektowych do realizacji zmian w systemach informatycznych
 • Wycena pracochłonności zmian w systemach informatycznych
 • Planowanie zasobów wymaganych do realizacji zmian w systemach informatycznych
 • Projektowanie i dokumentowanie architektury systemów informatycznych
 • Nadzorowanie realizacji inicjatyw i projektów pod kątem ich zgodności z opracowanymi standardami architektonicznymi
 • Opiniowanie i akceptowanie projektów realizowanych przez dostawców zewnętrznych
 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów na etapie realizacji inicjatyw
 • Utrzymywanie i aktualizacja repozytorium dokumentacji technicznej systemów informatycznych
 • Wsparcie programistyczne podczas wdrażania rozwiązań
 • Stabilizacja wdrożonych rozwiązań
 • Aktywna współpraca z Biznesem celem opracowania i wdrożenia nowoczesnych, elastycznych i optymalnych rozwiązań informatycznych zgodnych ze strategią firmy i IT
 • Opracowanie strategii rozwoju architektury systemów w celu podniesienia nowoczesności, elastyczności i efektywności infrastruktury aplikacyjnej i jej przygotowanie na nowe usługi i produkty biznesowe
 • Wyznaczanie kierunków i standardów architektonicznych oraz technologicznych
 • Komunikowanie w organizacji wizji dalszego rozwoju systemu na poziomie architektury systemowej
 • Zarządzanie repozytorium architektonicznym, w tym kreowaniu pryncypiów i standardów architektonicznych.
 • Utrzymanie zgodności rozwiązań ze standardami korporacyjnymi, udział w rozwoju standardów
 • Odpowiedzialność za stos technologiczny systemów
 • Zarządzanie długiem technologicznym systemów
 • Zapewnienie właściwej jakości wytwarzanego oprogramowania i zgodności ze standardami oraz dobrymi praktykami
 • Identyfikacja ryzyka oraz podejmowanie działań mitygujących ryzyka
 • Definiowanie i rozwijanie standardów środowisk programistycznych
 • Pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii
 • Realizacja wsparcia w ramach III linia ServiceDesk

Wymagania

Wymagania:

 • Min. 5-letnie doświadczenia na stanowisku programisty Java/JEE
 • Min. 2-letnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań Big Data i architekturze mikroserwisów
 • Praktyczna znajomość metodyki Agile (Scrum)
 • Doświadczenie współpracy w kulturze Devops
 • Znajomość technologii z obszaru Big Data (Hadoop, Kafka, Spark, Flink, NiFi, Trino, MongoDB)
 • Znajomość zagadnień chmurowych (Kubernetes, Docker)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Komunikatywność w kontaktach z dostawcami i klientem wewnętrznym

Klient oferuje

Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w ramach kontraktu B2B
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku ubezpieczeń
 • Możliwość udziału w projektach ogólnofirmowych
 • Pakiet benefitów
 • Pracę zdalną/hybrydową