Product Owner

Numer referencyjny: PO/08/23

Miejsce pracy: Warszawa

Opublikowano 8 miesięcy temu

Opis stanowiska

Zakres odpowiedzialności:

• Wsparcie zespołu scrumowego (zgodnie z metodologią)
• Definiowanie wizji zadań i propagowanie jej do zespołu
• Tworzenie i zarządzanie backlogiem, w tym definiowanie wymagań biznesowych dla
IT w zakresie danych klienckich i zgód marketingowych
• Czuwanie nad realizacją projektu
• Utrzymanie klarownej wizji produktu oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami
użytkowników biznesowych
• Współtworzenie długoterminowej Roadmapy Produktu
• Współpraca z zależnymi obszarami biznesowymi w celu wskazania przez nie wpływu
na procesy, w obszarze swoich kompetencji
• Komunikacja postępów prac do interesariuszy
• Tworzenie rekomendacji projektowych dla Właściciela Biznesowego

Wymagania

Wymagania:

Minimum 4 lata doświadczenia na stanowisku PO i udział w projektach IT
• Znajomość z obszaru baz danych klienckich / hurtowni danych z perspektywy PO/
Właściciela Biznesowego
• Znajomość metodyk pozyskiwania, strukturyzowania i modelowania wymagań
biznesowych
• Umiejętność analizy danych i wykorzystania ich do podejmowania decyzji
• Podstawowa znajomość SQL
• Komunikatywność, samodzielność, decyzyjność, umiejętność współpracy z biznesem,
programistami i testerami
• Praktyczna znajomość procesu wytwórczego IT i metodyk Agile
• Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, umożliwiająca efektywną
komunikację w mowie i piśmie

 

Mile widziana:

Praktyczna wiedza z obszaru CRM, danych klienckich, danych kontaktowych i zgód
marketingowych / obsługowych

 

Klient oferuje

Nasz klient oferuje:

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku ubezpieczeń
• Pracę w formule hybrydowej, 4 dni zdalnie i 1 dzień w biurze.
• Stabilne zatrudnienie w ramach kontraktu b2b
• Pakiet benefitów
• Możliwość udziału w projektach ogólnofirmowych