//hrbank.com.pl/wp-content/uploads/2017/09/Projekt-bez-nazwy-10.png
Zakres usługi
 • Search & Selection - przygotowanie precyzyjnych ogłoszeń opisujących oczekiwane profile pracownicze oraz pozyskanie kandydatów poprzez wykorzystanie ogłoszeń w mediach społecznościowych i firmowej bazy danych.
 • Direct Search & Headhunting - realizacja procesów rekrutacyjnych w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą przy wykorzystaniu własnych zespołów rekrutacji i zrzeszonych freelancerów metodą Direct Search.
 • HR Bank Outplacement - usługa skierowana do osób, które są w procesie zmiany drogi zawodowej i poszukują dla siebie optymalnych rozwiązań oraz profesjonalnego wsparcia.

HR Bank świadczy usługi dostarczania specjalistów IT w zakresie wdrożeń, rozwoju i utrzymania oprogramowania w Polsce i zagranicą. Misją naszej firmy jest zmaksymalizowanie możliwości biznesowych naszych Klientów poprzez wsparcie ich w procesie pozyskania nowego, wartościowego kapitału ludzkiego, który jest wizytówką ale i źródłem sukcesu każdej firmy.

Swoją ofertę kierujemy do firm zajmujących się zarówno technologiami, software-house, innowacyjną gospodarką jak i dla każdej firmy potrzebującej profesjonalnego wsparcia w zakresie rekrutacji specjalistów IT. Podejmujemy się takich projektów, w odniesieniu co do których mamy pewność, że wykorzystywane przez nas metody i posiadana wiedza pozwolą nam na sprawną i satysfakcjonującą realizację potrzeb Klienta.

Search & Selection

W usłudze Search & Slection oferujemy:
 • przygotowanie ogłoszeń opisujących oczekiwane profile pracownicze
 • pozyskanie kandydatów poprzez wykorzystanie ogłoszeń w mediach
 • pozyskiwanie kandydatów z firmowej bazy danych
 • selekcję zgłoszonych kandydatów i przedstawienie ich pracodawcy

Direct Search & Headhunting

DirectSearch jest skuteczną metodą rekrutacji kandydatów na stanowiska specjalistyczne i managerskie. Jest metodą umożliwiającą dotarcie do ekspertów, którzy są pasywni na rynku pracy i nie są responsywni na tradycyjne ogłoszenia o pracę. Usługa HR Bank to dotarcie i zachęcenie takiego kandydata do rozważenia propozycji naszego klienta oraz przystąpienia do procesu rekrutacji. Pozyskani kandydaci charakteryzują się dobrym dopasowaniem do oczekiwanego profilu, dużą wiedzą dziedzinową i szybkim czasem wdrożenia.

Outplacement

Wsparcie osób będących obecnie w procesie zmiany ścieżki zawodowej poprzez pomoc w znalezieniu dla nich pozytywnych i optymalnych rozwiązań, takich jak:
 • budowa proaktywnej postawy na rynku pracy i własnej świadomości (Personal Branding)
 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych i autoprezentacji
 • uświadomienie konieczności otwartości na różne formy zatrudnienia i branże
 • możliwości użycia dostępnych narzędzi np. FRIS, metodyk coachingu i facylitacji

HR Bank przedstawia trzy standardowe pakiety usług: Minimum, Standard i Premium, ale zakładamy możliwość dopasowania się do potrzeb Klienta.

Pakiety usług Minimum Standard Premium
ETAP 0 – ZDEFINIOWANIE PROFILU KANDYDATA, WYBÓR ŹRÓDŁA I METODY REKRUTACJI
Delegowanie jednoosobowej odpowiedzialności za proces 🗸 🗸 🗸
Wsparcie w zdefiniowaniu oczekiwanego profilu kandydata 🗸 🗸 🗸
Analiza warunków zatrudnienia i widełek płacowych 🗸 🗸 🗸
Przyjęcie lub odrzucenie zlecenia 🗸 🗸 🗸
Wstępny wybór metody rekrutacji 🗸 🗸 🗸
Publikacja ofert pracy poprzez dostępne narzędzia 🗸 🗸
ETAP 1 – PRZESZUKIWANIE I ANALIZA BAZY DANYCH
Analiza własnej bazy danych pod kątem oczekiwanego profilu 🗸 🗸 🗸
Uruchomienie procesów Direct Search w zespołach wewnętrznych 🗸 🗸
Uruchomienie procesów Direct Search w sieci freelancerów 🗸
Uruchomienie dedykowanego procesu Poleceń Pracowniczych 🗸
Przegląd kandydatów aktualnie dostępnych w zbieżnych postępowaniach 🗸 🗸 🗸
Przegląd kandydatów dostępnych dla spółki na podstawie umów partnerskich 🗸 🗸
ETAP 2 – NAWIĄZANIE KONTAKTU Z KANDYDATAMI
Nawiązanie kontaktu z wyselekcjonowanymi kandydatami 🗸 🗸 🗸
Wstępna selekcja (telefoniczna) 🗸 🗸 🗸
Uzyskanie zgody kandydata na dołączenie do procesu rekrutacji 🗸 🗸 🗸
ETAP 3 – WERYFIKACJA TECHNICZNA PROWADZONA PRZEZ NASZYCH EXPERTÓW
Rozmowa kwalifikacyjna 🗸 🗸
Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem eksperta dziedzinowego 🗸
Testy kwalifikacyjne/Zadania testowe 🗸
Zapoznanie się z oczekiwaniami i strategią rozwojową kandydata 🗸 🗸
Techniczna selekcja kandydatów 🗸 🗸
Dopasowanie kandydata do odpowiednich postępowań rekrutacyjnych 🗸 🗸
ETAP 4 – UMÓWIENIE KANDYDATA NA ROZMOWĘ Z KLIENTEM.
Przesłanie profili kandydatów 🗸 🗸 🗸
Przesłanie profili kandydatów wraz z analizą rekrutera 🗸
Umówienie zatwierdzonych kandydatów na rozmowy z Klientem 🗸 🗸 🗸
Udział przedstawiciela HR Bank podczas rozmowy w siedzibie klienta 🗸
ETAP 5 – PODSUMOWANIE PROCESU WERYFIKACJI I USTALENIA KOŃCOWE.
Przedstawienie feedbacku kandydatowi po weryfikacji HR Bank 🗸 🗸
Odebranie feedbacku od kandydata po weryfikacji Klienckiej 🗸 🗸 🗸
Przedstawienie feedbacku kandydatowi po weryfikacji Klienckiej 🗸 🗸 🗸
Wsparcie etapu negocjacji i doprecyzowania oczekiwań dwustronnych 🗸 🗸 🗸
Zawarcie stosownych umów kandydant - klient nd* nd* nd*

KOSZT USŁUGI

Wyliczany w odniesieniu do wynagrodzenia brutto na danym stanowisku pracy
80%* 100% 135%

nd* - proces realizowany bez udziału HR Banku

Działamy na zasadzie success fee. Wynagrodzenie pobierane jest w chwili, w której Klient zdecydujecie się zatrudnić zrekrutowanego przez HR Bank pracownika. Decyzja o przyjęciu do pracy jest zawsze suwerenną decyzją Kontrahenta. Proponowane przez HR Bank profile kandydatów są jedynie sugestią, a ostateczna decyzja zawsze pozostaje po stronie Zlecającego. W sytuacji, gdy podani prze HR Bank kandydaci nie spełnią oczekiwań, proces rekrutacji rozpoczniemy od nowa. Podstawa wynagrodzenia pobieranego przez HR Bank jest uzależniona od wartości miesięcznej pensji pracownika brutto oraz wybranego przez klienta pakietu usług. Przewidujemy możliwość negocjacji dla zleceń związanych z przynależnością do grup zawodów deficytowych oraz rabaty dla klienta w przypadku większej ilości zleceń.

Program poleceń

Program poleceń pracowniczych HR BANK to dobry system rekomendacji łączący sprawnie firmy i kandydatów. Zapoznaj się...

Polityka prywatności

Dane osobowe są zawsze przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Przeczytaj więcej o naszej polityce prywatności

pl_PLPolski