OBRAZ RYNKU PRACY 2030

W nadchodzących latach rynek pracy będzie się dynamicznie zmieniał, a zmiany te będzie determinować wiele czynników, na które w większości przypadków nie będziemy mieli wpływu.

Nie powinno być to dla nas jednak powodem do obaw. Jeśli będziemy się tym determinantom bacznie przyglądać i czynnie przystosujemy się do otaczającej nas rzeczywistości, będzie to proces naturalny, w którym możemy upatrywać perspektyw swojego sukcesu zawodowego.

Perspektywiczne sektory branżowe:

 • Logika, matematyka, fizyka
 • Biologia i chemia
 • Geografia, historia i archeologia
 • Języki obce, w tym język angielski
 • Procedury administracyjne i zarządcze
 • Budownictwo i konstrukcje
 • Produkcja i komunikacja medialna
 • Informatyka i elektronika
 • Ekonomia i rachunkowość
 • Edukacja i szkolenie
 • Medycyna i stomatologia
 • Psychologia, terapia i poradnictwo
 • Socjologia i antropologia
 • Sprzedaż i Marketing
 • Inżynieria i Technologia
 • Mechanika
 • Produkcja żywności i przetwórstwo
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
 • Sprzedaż i Marketing
 • Telekomunikacja
 • Transport

Umiejętności:

 • Uczenie siebie oraz innych
 • Aktywna nauka i słuchanie
 • Współdziałanie
 • Sztuka dedukcji
 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 • Koordynacja
 • Myślenie logiczne i krytyczne
 • Ocena i podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie zasobami finansowymi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Monitorowanie i ocena wyników
 • Negocjowanie i perswazja
 • Jasne komunikowanie się
 • Programowanie
 • Szybkie reagowanie
 • Percepcja społeczna
 • Ocena systemów i procesów
 • Projektowanie technologii
 • Zarządzanie czasem
 • Wizualizowanie

Program poleceń

Program poleceń pracowniczych HR BANK to dobry system rekomendacji łączący sprawnie firmy i kandydatów. Zapoznaj się...

Polityka prywatności

Dane osobowe są zawsze przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Przeczytaj więcej o naszej polityce prywatności

pl_PLPolski